Edyta Kulczak urodziła się we Włocławku, mieszka w Poznaniu. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    Debiutowała w 2009 roku książką Anioły nie zawsze są białe. W 2014 roku wydała tomik poetycki Kołysze się w tobie huśtawka. Wiersze prezentuje w wydawnictwach zbiorowych, antologiach, prasie literackiej, na portalach internetowych i w radiu. Recenzuje poezję w „Latarni Morskiej” i czasopismach literackich.

    Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka” prowadzonego przez Jerzego Grupińskiego.

 

.